Mgr. Kateřina Šimečková

Kateřina pracuje v Unicare Medical jako fyzioterapeutka. Ke každému klientovi přistupuje velmi individuálně, pohlíží na problémy komplexně a ráda při své práci kombinuje terapeutické techniky dohromady Během své 17-leté praxe se věnuje správnému psychomotorickému vývoji kojenců, dětěm s vývojovými a neurologickými poruchami či poruchám smyslového vnímání. U dospělých se věnuje nejen ortopedickým a neurologickým poruchám, ale pracuje také s klienty z pohledu psychosomatiky a zaměřuje se na funkční problémy pohybového aparátu. Vystudovala fyzioterapii na 2. lékařské fakultě Karlovy Univerzitě v Praze. Má bohaté zkušenosti z ambulantní i lůžkové praxe. Mluví anglicky, norsky a česky.

Katka.jpg

Specializace lékaře

Jazykové dovednosti lékaře

Czech

English