Zpět na služby

Psychiatrie pro děti a dopsívající

Dětská a dorostová psychiatrie řeší diagnostiku psychiatrické poruchy, doporučení a případné zajištění následné léčby, včetně případné farmakoterapie. V případě potřeby spolupracuje s dalšími lékařskými specializacemi (např. neurologie, psychologie či další). Poskytuje jednorázové konzultace o duševním zdraví a vývoji dětí ve věku od 0 do 18 let.

Psychologické testování může odpovědět na širokou škálu otázek týkajících se různých problémů souvisejících se vztahem mozku a chování, může:
 • Posoudit speciální vzdělávací potřeby u studentů (děti, dospívající, dospělí), včetně dyslexie, poruchy pozornosti/hyperaktivity
 • Usnadnit (včasné) odhalení neurovývojových poruch, jako je např. autismus
 • Vyhodnotit rozsah poškození při traumatickém poranění mozku nebo mrtvici
 • Posoudit klesající paměťové funkce u starších dětí a dospívajících
 • Posoudit osobnost a psychopatologii
 • Objasnit diagnózy neurologických nebo psychických poruch
 • Posoudit způsobilost nebo způsobilost k práci, soudnímu řízení nebo péči o sebe
 • Posoudit dovednosti potenciálních zaměstnanců v rámci náborového procesu
 • Poskytnout odborný názor ohledně péče o dítě pro soudní případy
Typy psychologického testování:
 • Psychologické testy pomáhají hodnotit kognitivní a emocionální fungování dětí a dospělých pomocí slovního, vizuálního nebo písemného hodnocení
 • Osobnostnní testy
 • Projektivní testy
 • Neuropsychologické testy
 • Testování na nadání a jiné úspěchy
 • Přímé pozorování

 

PSYMED přístup

Náš rychlý moderní svět vytváří zdravotní problémy způsobené environmentálními stresory a psychologickými faktory, které interagují s individuálními dědičnými zranitelnostmi a způsobují tělesné symptomy a nemoci, které ovlivňují práci, studium, vztahy a kvalitu života klienta obecně.

Typický pacient pociťuje nepohodlí, přeskakuje od jednoho lékaře k druhému, prochází několika vyšetřeními, ale opouští ordinaci bez jasné diagnózy nebo doporučenou léčby. Pacienti se často cítí bezmocní, beznadějní, opomíjení a sami zkouší všechny možné alternativní přístupy.

PSYMED je interdisciplinární klinika, která byla založena, aby napravila omezení tradičního nesourodého přístupu ve zdravotní péči duševního zdraví, která stále někdy považuje mysl a tělo za oddělené. Naše práce respektuje současné principy medicíny založené na důkazech spolu s individuálními osobními hodnotami a okolním psycho-sociálním prostředím.

PSYMED využívá komplexní přístup založený na bio-psycho-sociální integraci za účasti špičkových specialistů mluvících několika jazyky.

 

Jak léčíme na klinice PSYMED?

 

Krok 1
Mám problém

Identifikovali jste problém, se kterým potřebujete pomoci - může to být akutní, chronický, fyzický nebo duševní zdravotní problém. V takovém případě se můžete spolehnout na PSYMED a obrátit se na nás se svými obtížemi. 

Krok 2
Vstupní dotazník

Jakmile obdržíme vaši poptávku (vyplněný rezervační formulář), zahájíme proces příjmu. Bude vás kontaktovat jeden z našich manažerů klientské péče a požádá vás o vyplnění vstupního lékařského dotazníku. Ten pečlivě vyhodnotíme a domluvíme vám schůzku s tím nejvhodnějším lékařem/ terapeutem, který se zabývá vaším problémem.

Krok 3
První schůzka

Na první schůzce si náš lékař / terapeut aktivně vyslechne vaše obtíže a potřeby (v jednom nebo více po sobě jdoucích sezeních), zhodnotí je z fyzického, psychologického a sociálního hlediska, zkombinuje je s informacemi ze vstupního formuláře a navrhne individuální léčebný plán.

Krok 4
Individuální léčebný plán

Na klinice PSYMED nabízíme vysoce individuální přístup ke každému klientovi, který je založený na aktuálních obtížích klienta. Léčebný plán může zahrnovat návštěvu dalších lékařských specializací, medikaci nebo jiné doporučení.  

Krok 5
Ukončení léčby

Cílem naší práce je zlepšovat zdravotní stav našich pacientů. Úspěšná léčba pomůže našim pacientům cítit se lépe a při pokračující léčbě se pacient může postupně vrátit do stavu zdravého těla a mysli.

Naši lékaři

MUDr. Magdalena Ryšánková
MUDr. Magdalena Ryšánková

PSYCHIATRIČKA A PSYCHOTERAPEUTKA PRO DĚTI A DOSPÍVAJÍCÍ 

Proč si vybrat PSYMED?

PSYMED nabízí profesionální služby v oblasti duševního zdraví pro jednotlivce, rodiny a firmy

PSYMED využívá interdisciplinární přístup aplikující bio-psycho-sociální pohled na lidské zdraví

Lékaři PSYMED jsou přátelští, empatičtí a vysoce kvalifikovaní odborníci s prokázanou dlouholetou mezinárodní zkušeností

PSYMED nabízí krátké čekací a objednací lhůty

PSYMED vám umožní osobní nebo online sezení (nebo kombinaci obou)

PSYMED nabízí manažery klientské péče, kteří koordinují agendu péče o pacienta

Kontakt

Zavolejte nám NEBO rovnou vyplňte rezervační formulář a objednejte se k lékaři. Postarají se o vás naši manažeři klientské péče (Care Manager), kteří zařídí veškerou administrativu a komunikaci mezi Vámi a lékařem.