Zpět na služby

Rodinná & systemická terapie

V průběhu svého života můžeme narazit na problémy, jednotlivě nebo jako rodina, které vyžadují pomoc terapeuta. Systemická terapie pomáhá pacientovi pochopit a řešit obtíže v širším kontextu zainteresovaných osob nebo systémů (např. členové rodiny). Koncept systemické terapie vychází z teorie systémů, která se zabývá vzájemnými vztahy v systému tak, aby byla udržena jejich jednota. Rodinná a systematická terapie se rozvíjí a úspěšně používá od počátku 60. let 20. století.

Co je rodinná a systémová terapie?

Systemická terapie je forma psychoterapie, která se zaměřuje na to, jak jsou osobní vztahy, vzorce chování a životní volby jednotlivce spojeny s problémy a problémy, které řeší. Pokud je rodina hlavním zapojeným systémem, měla by terapie zahrnovat ideálně všechny členy rodiny. Pokud tomu tak není, lze systémovou terapii aplikovat i v individuálním prostředí s přihlédnutím k relevantním faktorům v životě klienta.

Co je cílem rodinné a systémové terapie?

Cílem systémové terapie je podpořit změnu k lepšímu v daném systému. Pokud je léčba úspěšná, bude patologický stav postupně ustupovat a rodinný systém bude v nové a zdravější rovnováze. Cílem systémové terapie není hledat viníka nebo identifikovat toho, kdo je za způsobené potíže odpovědný.

Proč je potřeba rodinná a systémová terapie?

Potřeba rodinné terapie se může kdykoli objevit v jakékoli rodině. Rodinná terapie není určena pro „špatné rodiny“. Jak děti rostou, rodinné systémy se musí nevyhnutelně změnit. Během tohoto procesu se rodinné systémy mohou dostat do potíží a projevovat se nejrůznějšími příznaky. V takovém případě tento systém potřebuje k překonání těchto obtíží pomoc odborníka a systémová terapie může být pro vás tou správnou volbou.

S jakými problémy může rodinná a systémová terapie pomoci?

Systemický terapeut může pomoci jednotlivcům nebo rodinám vypořádat se s problémy, které mají významný dopad na jejich životy. terapeut může pomoci při řešení chronických onemocnění, psychosomatických poruch, poruch nálady a úzkosti, zvládání vzteku, pracovních a školních stresorů, stejně jako ADHD, poruch chování, poruch příjmu potravy a mnoha dalších. Tento druh terapie se ukázal jako účinná léčba zejména u dětí a dospívajících.

Jak vypadá terapeutické sezení?

Typická relace bude přednostně zahrnovat všechny členy systému a bude typicky trvat 1,5 hodiny. Během sezení bude terapeut klást otázky, naslouchat každému členovi rodiny a pomáhat rodině komunikovat. Prostřednictvím specifických technik bude klient nebo rodina vedena terapeutem nenápadným způsobem k novému porozumění a zdravějšímu stavu rovnováhy. Systémová terapie patří ke kratší formě psychoterapie, obvykle se skládá z 6 – 15 sezení. 

PSYMED přístup

Náš rychlý moderní svět vytváří zdravotní problémy způsobené environmentálními stresory a psychologickými faktory, které interagují s individuálními dědičnými zranitelnostmi a způsobují tělesné symptomy a nemoci, které ovlivňují práci, studium, vztahy a kvalitu života klienta obecně.

Typický pacient pociťuje nepohodlí, přeskakuje od jednoho lékaře k druhému, prochází několika vyšetřeními, ale opouští ordinaci bez jasné diagnózy nebo doporučenou léčby. Pacienti se často cítí bezmocní, beznadějní, opomíjení a sami zkouší všechny možné alternativní přístupy.

PSYMED je interdisciplinární klinika, která byla založena, aby napravila omezení tradičního nesourodého přístupu ve zdravotní péči duševního zdraví, která stále někdy považuje mysl a tělo za oddělené. Naše práce respektuje současné principy medicíny založené na důkazech spolu s individuálními osobními hodnotami a okolním psycho-sociálním prostředím.

PSYMED využívá komplexní přístup založený na bio-psycho-sociální integraci za účasti špičkových specialistů mluvících několika jazyky.

 

 

Jak léčíme na klinice PSYMED?

 

Krok 1
Mám problém

Identifikovali jste problém, se kterým potřebujete pomoci - může to být akutní, chronický, fyzický nebo duševní zdravotní problém. V takovém případě se můžete spolehnout na PSYMED a obrátit se na nás se svými obtížemi. 

Krok 2
Vstupní dotazník

Jakmile obdržíme vaši poptávku (vyplněný rezervační formulář), zahájíme proces příjmu. Bude vás kontaktovat jeden z našich manažerů klientské péče a požádá vás o vyplnění vstupního lékařského dotazníku. Ten pečlivě vyhodnotíme a domluvíme vám schůzku s tím nejvhodnějším lékařem/ terapeutem, který se zabývá vaším problémem.

Krok 3
První schůzka

Na první schůzce si náš lékař / terapeut aktivně vyslechne vaše obtíže a potřeby (v jednom nebo více po sobě jdoucích sezeních), zhodnotí je z fyzického, psychologického a sociálního hlediska, zkombinuje je s informacemi ze vstupního formuláře a navrhne individuální léčebný plán.

Krok 4
Individuální léčebný plán

Na klinice PSYMED nabízíme vysoce individuální přístup ke každému klientovi, který je založený na aktuálních obtížích klienta. Léčebný plán může zahrnovat návštěvu dalších lékařských specializací, medikaci nebo jiné doporučení.  

Krok 5
Ukončení léčby

Cílem naší práce je zlepšovat zdravotní stav našich pacientů. Úspěšná léčba pomůže našim pacientům cítit se lépe a při pokračující léčbě se pacient může postupně vrátit do stavu zdravého těla a mysli.

Naši lékaři

MUDr. Ondřej  Masner
MUDr. Ondřej Masner

VEDOUCÍ LÉKAŘ PSYCHOSOMATICKÉ MEDICÍNY
PRAKTICKÝ LÉKAŘ

 

Proč si vybrat PSYMED?

PSYMED nabízí profesionální služby v oblasti duševního zdraví pro jednotlivce, rodiny a firmy

PSYMED využívá interdisciplinární přístup aplikující bio-psycho-sociální pohled na lidské zdraví

Lékaři PSYMED jsou přátelští, empatičtí a vysoce kvalifikovaní odborníci s prokázanou dlouholetou mezinárodní zkušeností

PSYMED nabízí krátké čekací a objednací lhůty

PSYMED vám umožní osobní nebo online sezení (nebo kombinaci obou)

PSYMED nabízí manažery klientské péče, kteří koordinují agendu péče o pacienta

Kontakt

Zavolejte nám NEBO rovnou vyplňte rezervační formulář a objednejte se k lékaři. Postarají se o vás naši manažeři klientské péče (Care Manager), kteří zařídí veškerou administrativu a komunikaci mezi Vámi a lékařem.