PSYMED služby pro školy

Co nabízíme pro školy

Školní integrované programy duševního zdraví se mohou lišit. PSYMED se zaměřuje na následující priority:
 • Vytvářet programy založené na důkazech, které zajistí pozitivní školní klima a podpoří dovednosti studentů při řešení školních problémů
 • Vyvíjet služby včasné intervence pro studenty, kteří potřebují další podporu
 • Vyvíjet léčebné programy a služby, které řeší různé potřeby duševního zdraví studentů
 • Rozvíjet podporu a zdroje studentů a rodiny
 • Rozvíjet školní kulturu a školení učitelů tak, aby rozpoznali včasné varovné příznaky značící psychologický problém studentů
 • Vytvářet doporučení pro všechny studenti a jejich rovnocenný přístup ke službám a podpoře
Typický program PSYMED pro školy je 3 pilířový program, který se sousteředí na tyto cíle 

1/ Rozvoj podpůrných mechanismů zaměřených na prevenci

 • Zavádět ve školách programy všímavosti (mindfulnes)
 • Vyvíjet a kontinuálně zlepšovat mechanismy
 • Vytvářet seznam a spolupráci s lokálními zdroji a lokální komunitami
 • Nabízet inovativní programování pro holistický přístup
 • Pořádat mezioborové workshopy
 • Rozvíjet podporu rodičů ke stimulaci dětí a posilovat jednotu rodinného systému

2/ Screening a identifikace

 • Vyvíjet inovativní strategie k identifikaci rizikových studentů
 • Zjednodušení mechanismu doporučení k psychologovi od učitelů, rodičů a dalších
 • Posilovat kontinuální sběr dat a analýzy
 • Implementovat strategie založené na datech
 • Peer konzultanti: vedou a dohlížejí na iniciativu vzájemného poradenství
 • Programování podpory zdraví

3/ Poradenská podpora v místě vzdělávání

 • Jednorázové konzultace 
 • Individuální konzultace po domluvě
 • Skupinové poradenství
 • Supervizní a konzultační skupina pro učitele

Kvalita péče na klinice PSYMED

Naším závazkem je poskytovat nejvyšší kvalitu péče o duševní zdraví. Pečlivě vybíráme naše lékaře, kteří jsou vysoce zkušenými odborníky ve svém oboru, a kteří vyznávají především osobní, ohleduplný a empatický přístup k pacientovi v každé situaci.

Naši lékaři na vás budou mít dostatek času a srozumitelně vám vysvětlí váš problém a nejvhodnější léčebné doporučení. Naše klinika nabízí našim klientům rodinnou atmosféru a maximální pohodlí. 

O naše klienty se staráme s respektem, úctou a ujištěním, že se na nás mohou obrátit, kdykoli budou potřebovat naši pomoc. 

 

Proč si vybrat PSYMED?

PSYMED nabízí profesionální služby v oblasti duševního zdraví pro jednotlivce, rodiny a firmy

PSYMED využívá interdisciplinární přístup aplikující bio-psycho-sociální pohled na lidské zdraví

Lékaři PSYMED jsou přátelští, empatičtí a vysoce kvalifikovaní odborníci s prokázanou dlouholetou mezinárodní zkušeností

PSYMED nabízí krátké čekací a objednací lhůty

PSYMED vám umožní osobní nebo online sezení (nebo kombinaci obou)

PSYMED nabízí manažery klientské péče, kteří koordinují agendu péče o pacienta