Zpět na služby

Psychiatrie

Psychiatrie je lékařský obor specializovaný na diagnostiku a léčbu problémů a poruch duševního zdraví s využitím řady klinických nástrojů a také může předepisovat léky. Schůzka s psychiatrem se zaměřuje na klinické posouzení pacientových problémů a symptomů, aby bylo možné stanovit diagnózu a léčebný plán na základě individuálních potřeb pacienta.

Jaký je rozdíl mezi psychiatrem a klinickým psychologem?

Psychiatr i psycholog jsou specialisti pracující v oblasti duševního zdraví. Psychiatr je licencovaný lékař, který může předepisovat léky, zatímco psycholog to dělat nemůže.
Klinický psycholog prošel rozsáhlým terapeutickým výcvikem a může pacienta doporučit k psychiatrovi – v případě, že pacient potřebuje léky.

Jak poznám, kdy mám navštívit psychiatra?

Pokud trpíte přetrvávajícími psychologickými příznaky či poruchou, doporučujeme vám navštívit psychiatra. Psychiatři jsou schopni stanovit potřebu psychologické nebo farmakologické léčby a na základě důkladného posouzení vydat doporučení. Můžete také navštívit psychiatra, pokud si z různých důvodů přejete probrat svou současnou medikaci nebo prostě potřebujete kontrolní návštěvu.

Jak vypadá klinické hodnocení?

Když si domluvíte schůzku s psychiatrem, sezení začne prvotním posouzením vašich problémů. Psychiatři ke zhodnocení využívají tzv. bio-psycho-sociální model psychických problémů. To znamená, že analyzují biologické, psychologické a sociální prostředí pacienta – důležité faktory, které hrají významnou roli v životě pacienta. Psychiatr posuzuje pacienta v tomto kontextu a vytváří jedinečný klinický obraz o pacientovi. Toto posouzení zahrnuje psychiatrické vyšetření následované stanovením diagnózy a nabídkou individuálního léčebného plánu. Může se jednat o léky, doporučení k psychologovi nebo obojí. 

S jakými typy poruch může psychiatr pomoci?

Psychiatři se věnují nejen psychiatrickým diagnózam, duševním poruchám, jako jsou úzkosi, deprese nebo psychotické poruchy, ale také dalším psychickým problémům, např. související se stresem, syndrom vyhoření a další.

PSYMED přístup

Náš rychlý moderní svět vytváří zdravotní problémy způsobené environmentálními stresory a psychologickými faktory, které interagují s individuálními dědičnými zranitelnostmi a způsobují tělesné symptomy a nemoci, které ovlivňují práci, studium, vztahy a kvalitu života klienta obecně.

Typický pacient pociťuje nepohodlí, přeskakuje od jednoho lékaře k druhému, prochází několika vyšetřeními, ale opouští ordinaci bez jasné diagnózy nebo doporučenou léčby. Pacienti se často cítí bezmocní, beznadějní, opomíjení a sami zkouší všechny možné alternativní přístupy.

PSYMED je interdisciplinární klinika, která byla založena, aby napravila omezení tradičního nesourodého přístupu ve zdravotní péči duševního zdraví, která stále někdy považuje mysl a tělo za oddělené. Naše práce respektuje současné principy medicíny založené na důkazech spolu s individuálními osobními hodnotami a okolním psycho-sociálním prostředím.

PSYMED využívá komplexní přístup založený na bio-psycho-sociální integraci za účasti špičkových specialistů mluvících několika jazyky.

Jak léčíme na klinice PSYMED?

 

Krok 1
Mám problém

Identifikovali jste problém, se kterým potřebujete pomoci - může to být akutní, chronický, fyzický nebo duševní zdravotní problém. V takovém případě se můžete spolehnout na PSYMED a obrátit se na nás se svými obtížemi. 

Krok 2
Vstupní dotazník

Jakmile obdržíme vaši poptávku (vyplněný rezervační formulář), zahájíme proces příjmu. Bude vás kontaktovat jeden z našich manažerů klientské péče a požádá vás o vyplnění vstupního lékařského dotazníku. Ten pečlivě vyhodnotíme a domluvíme vám schůzku s tím nejvhodnějším lékařem/ terapeutem, který se zabývá vaším problémem.

Krok 3
První schůzka

Na první schůzce si náš lékař / terapeut aktivně vyslechne vaše obtíže a potřeby (v jednom nebo více po sobě jdoucích sezeních), zhodnotí je z fyzického, psychologického a sociálního hlediska, zkombinuje je s informacemi ze vstupního formuláře a navrhne individuální léčebný plán.

Krok 4
Individuální léčebný plán

Na klinice PSYMED nabízíme vysoce individuální přístup ke každému klientovi, který je založený na aktuálních obtížích klienta. Léčebný plán může zahrnovat návštěvu dalších lékařských specializací, medikaci nebo jiné doporučení.  

Krok 5
Ukončení léčby

Cílem naší práce je zlepšovat zdravotní stav našich pacientů. Úspěšná léčba pomůže našim pacientům cítit se lépe a při pokračující léčbě se pacient může postupně vrátit do stavu zdravého těla a mysli.

Naši lékaři

MUDr. Magdalena Ryšánková
MUDr. Magdalena Ryšánková

PSYCHIATRIČKA A PSYCHOTERAPEUTKA PRO DĚTI A DOSPÍVAJÍCÍ 

MUDr. Jiřina Kosová
MUDr. Jiřina Kosová

PSYCHIATRIČKA
PSYCHOTERAPEUTKA

MUDr. Daniela Benson
MUDr. Daniela Benson

PSYCHIATRIČKA

Proč si vybrat PSYMED?

PSYMED nabízí profesionální služby v oblasti duševního zdraví pro jednotlivce, rodiny a firmy

PSYMED využívá interdisciplinární přístup aplikující bio-psycho-sociální pohled na lidské zdraví

Lékaři PSYMED jsou přátelští, empatičtí a vysoce kvalifikovaní odborníci s prokázanou dlouholetou mezinárodní zkušeností

PSYMED nabízí krátké čekací a objednací lhůty

PSYMED vám umožní osobní nebo online sezení (nebo kombinaci obou)

PSYMED nabízí manažery klientské péče, kteří koordinují agendu péče o pacienta

Kontakt

Zavolejte nám NEBO rovnou vyplňte rezervační formulář a objednejte se k lékaři. Postarají se o vás naši manažeři klientské péče (Care Manager), kteří zařídí veškerou administrativu a komunikaci mezi Vámi a lékařem.