Chronické gastrointestinální / respirační / kardiovaskulární obtíže / nebo příčiny neznámého původu

Chronické gastrointestinální / respirační / kardiovaskulární obtíže / nebo příčiny neznámého původu

 

Moderní medicína udělala za posledních 50 let velký technologický pokrok.

Naše diagnostické metody se v mnoha směrech zlepšily a dokážou odhalit chronická onemocnění v mnohem ranější fázi než ve 20. století. Jako příklad za všechny lze uvést kolonoskopii, která byla zavedena již v roce 1970 a získala prvořadý význam v diagnostice a léčbě rakoviny tlustého střeva.

 

Přes veškerý tento pokrok však stále existuje mnoho zdravotních stavů, které nejsme schopni snadno odhalit nebo jim porozumět. Právě pro svou vyhýbavou povahu dostaly několik různých názvů či označení, jako funkční, somatoformní či psychosomatické poruchy.

V posledních letech se objevila nový pojem – lékařsky nevysvětlitelné symptomy (MUS - anglicky: medically unexplained symptoms). Podle studií tvoří pacienti s MUS 15 až 30 % všech konzultací primární péče u praktického lékaře (1). Příznaky mohou postihnout kterýkoli z hlavních tělesných systémů, včetně gastrointestinálního, respiračního nebo kardiovaskulárního. Často se projevuje celý syndrom symptomů jako například u syndromu chronické únavy nebo syndromu vyhoření.

Typicky pacient pociťuje velmi výrazné tělesné příznaky, např. bolest, pálení, nepohodlí, nevolnost, závratě, zrychlený tep a mnohé další, avšak bez jakéhokoli významného objektivního lékařského nálezu. Proto jsou MUS stresující nejen pro pacienta, ale také pro lékaře. V některých případech jsou pacienti odesláni na vícenásobná a někdy i opakovaná vyšetření v naději, že se najde objektivní původ nemoci. Čím více vyšetření zůstane negativních, tím více beznaděje pacient cítí, což opět může podněcovat stres a prohlubovat symptomatologii.

Dostat se z tohoto začarovaného kruhu nemusí být vůbec snadné. Dobrým prvním krokem je komplexní psychosomatické vyšetření odborným lékařem, který dokáže zhodnotit oba aspekty problému – biologický i psychosociální. Odtud lze vybrat nejúčinnější léčbu, vždy s ohledem na individuální stav, protože jde o osobní a intimní aspekty pacientova života. Může se jednat o psychosomatickou léčbu, psychoterapii, systémovou terapii včetně rodinné terapie nebo o kombinaci s léky. Někdy obtěžující příznaky odezní poměrně rychle a některé případy mají delší léčbu. Vždy však platí klíčový fakt, že čím dříve je léčba zahájena, tím lepší je prognóz

 

Pokud máte nějaké psychologické problémy a hledáte pomoc, neváhejte nás kontaktovat. Jsme tu, abychom vám pomohli.

 

 

Zdroj: 

(1) Explaining medically unexplained symptoms, Laurence J Kirmayer et al., OCT 1, 2004, Canadian Journal of Psychiatry