Trauma a PTSD

Trauma a PTSD

 

Trauma a poruchy související se stresem se mohou objevit po prožití nebo svědectví traumatické události (událostí), jako je přírodní katastrofa, nehoda, teroristický čin, válka/boj, znásilnění, napadení, násilí nebo ohrožení vlastního života, bezpečnosti nebo těla. integrita.

Traumatický stres se nevyskytuje pouze u bojových veteránů, ale u lidí jakéhokoliv etnika, národnosti nebo kultury, v jakémkoli věku. Odhaduje se, že 1 z 11 lidí bude během svého života diagnostikováno s PTSD, přičemž ženy mají sklon k PTSD dvakrát častěji než muži.

 

  Zažíváte podobné pocity?

  • Mám silné fyzické reakce, když mi něco připomíná stresující zážitek (např. bušení srdce, potíže s dýcháním, pocení).
  • Jsem nadpříliš obezřený, hlídám sebe nebo okolí nebo jsem pořád ve střehu.
  • Jsem snadno nervózní a nebo lehce vystartuji. 
  • Vyhýbám se myšlenkám, vzpomínkám, pocitům nebo připomínkám stresujících zážitků.
  • Opakují se mi znepokojivé sny a/nebo vzpomínky na stresující zážitek.
  • Cítím se odříznutý od ostatních lidí.
  • Mám problém prožívat pozitivní pocity (potěšení, štěstí nebo intimní, láskyplné pocity) 
  • Často obviňuji sebe nebo někoho jiného ze stresujícího zážitku nebo z toho, co se stalo po něm.
 
Pokud zažíváte podobné stavy a hledáte pomoc, neváhejte nás kontaktovat. Jsme tu, abychom vám pomohli.