Nevysvětlitelné zhoršení chronických nemocí

Nevysvětlitelné zhoršení chronických nemocí

 
Psychosomatický přístup je většinou využíván u pacientů s nejasnou diagnózou nebo symptomy, které nelze jednoznačně označit. Může však být velmi nápomocný i u pacientů s chronickými příznaky s odlišnou diagnózou. A to může být prakticky jakákoliv nemoc. Zvláště pokud dojde u pacienta k náhlé změně zdravotního stavu.

 

Například změna účinku léčby. Představte si pacienta s vysokým tlakem (arteriální hypertenzí), která je dobře kompenzována antihypertenzními léky. Hodnoty krevního tlaku mohou výrazně stoupnout, aniž by došlo ke změně léků. V takovém případě bude pacient obvykle vyšetřen lékařem na všechny druhy stavů, které by mohly mít vliv na jeho krevní tlak - jako je funkce ledvin nebo srdeční obtíže. Pokud jsou výsledky negativní, lékař nejčastěji změní nebo zvýší dávkování léků. Domníváme se, že by bylo mnohem lepší pátrat také po možném psychosociálním ovlivnění, než jen navyšovat dávky léku. Představte si, že by se pacient mohl nacházet v obtížné pracovní situaci s rizikem ztráty zaměstnání. Právě zdroj stresu častokrát není viditelný, a bývá skrytý. Mezi stresové faktory patří partnerské záležitosti či jiná napětí v rodinně, která se v lékařském odvětví - biologicky orientovaného lékaře - většinou neřeší. Pokud je pacient vystaven jakémukoliv stresu, může to mít vliv na jeho krevní tlak během několika týdnů či měsíců. V takovém případě je rozhodně vhodnější řešit i samotnou příčinu stresu, než jen zapnout lékařskou spirálu a medikaci.

 
Pokud máte nějaké psychologické problémy a hledáte pomoc, neváhejte nás kontaktovat. Jsme tu, abychom vám pomohli.