Blog

Deprese po alkoholu - jaký vliv může mít alkohol na naši psychiku

Deprese po alkoholu - jaký vliv může mít alkohol na naši psychiku

Alkohol je často vnímán jako prostředek pro relaxaci a zábavu. Euforie, zapomenutí na starosti a uvolnění, to jsou některé z jeho krátkodobých efektů, které mnozí lidé vyhledávají. Bohužel konzumace alkoholu může mnohým lidem kromě následné kocoviny také navodit různé psychické potíže. Patří mezi ně například úzkostné stavy, pocity skličující paniky či hlubokého smutku. V některých případech může dokonce dojít i k rozvinutí poruchy příjmu potravy.

Úzkosti a panika po požití alkoholu

Alkohol utlumuje reakce v nervovém systému a vyvolává pocit relaxace. Nicméně jeho odbourávání může způsobit narušení rovnováhy chemických látek v mozku a snadno spustit nevysvětlitelný svíravý úzkostný stav. Nadměrná konzumace alkoholu dovede spustit také panické ataky. Tyto ataky mohou být spojeny s pocitem silné beznaděje a hrůzy, kterou jedinec není v dané chvíli schopen zpracovat. Dochází k nezvladatelnému třesu a neschopnosti se o sebe vůbec postarat. Samotná panika po alkoholu může bohužel často vést k dalšímu pití v marném pokusu utéct před těmito ničivými pocity.

Úzkostní lidé a jedinci se sklony k panickým atakám by se rozhodně měli všeobecně vyhnout pití alkoholu. Jejich psychická rovnováha se naruší výrazně snadněji než u jiných lidí a v opilém stavu se může rychle zhoršit.

Smutek a deprese po pití alkoholu

Ne nadarmo se říká, že člověk by neměl pít na žal. Alkohol prohlubuje stav, v jakém se uživatel nachází při jeho konzumaci a zesiluje vnímání tohoto stavu. Omezuje také logické chování a jedinec se do pocitu může propadnout výrazně hlouběji, než kdyby měl možnost o problému klidně přemýšlet. Intenzivní pocity smutku a beznaděje mohou nastat také až po probuzení z opilosti. 

To je samozřejmě často spojeno s kocovinou, která přirozeně neumožnuje rychlé zlepšení nálady. Opakované konzumace nadměrných dávek alkoholu u osob se sklony ke smutku mohou vést k rozvinutí depresivní poruchy. V zásadě opět platí, že lidé s depresemi by se měli alkoholu vyhýbat. Alkohol opravdu není lékem na smutek.

Pití alkoholu a porucha příjmu potravy

Pravidelné pití alkoholu dovede také narušit obvyklé stravovací návyky. Někteří lidé po alkoholu konzumují velké množství jídla, což může vést k dlouhodobým pocitům viny a nespokojenosti se sebou samým. Druhou alternativou je naopak nechutenství, kvůli kterému člověk nedokáže dodat organismu dostatečné množství základních látek a časem se začnou projevovat vážné fyzické obtíže. V extrémním případě může vést nadměrné pití až k rozvinutí bulimie nebo anorexie.

Je důležité si uvědomit, že alkohol má individuální účinky a ne každý, kdo konzumuje alkohol, musí zákonitě prožívat tyto psychické obtíže. Nicméně, pokud máte pocit, že vám alkohol způsobuje jakékoliv psychické nebo fyzické problémy, je naprosto zásadní vyhledat profesionální pomoc. Psychoterapie a podpora mohou být klíčové pro zvládání těchto obtíží a obnovu duševního zdraví.