Blog

Dokážete rozpoznat depresi?

Dokážete rozpoznat depresi?

Deprese je komplexní onemocnění, které postihuje miliony lidí po celém světě. Ovlivňuje nejen náladu, ale i celkovou energii a chování jedince. Kromě toho, že je deprese závažné onemocnění, je to i rizikový faktor pro vznik dalších chorob, jako jsou nemoci srdce nebo vysoký tlak. 

K depresi navíc mohou vést různé důvody a mnohdy si člověk ani nedokáže uvědomit, že za jeho smutkem či nezájmem stojí právě deprese. Připravili jsme proto pro vás přehled příznaků, které vám pomohou depresi rozpoznat.

Hlavní příznaky deprese

Depresi poznáte podle několika příznaků. Tyto příznaky mohou být psychické i fyzické. Mezi nejčastější patří například pocity smutku, ztráta zájmu o aktivity, ztráta radosti, únava, potíže se spánkem, nechutenství, případně i myšlenky na sebevraždu

S některými z těchto pocitů se může setkat téměř každý, nicméně aby se jednalo o depresi, měly by se tyto pocity a myšlenky objevovat často a minimálně 2 týdny v kuse.

Mezi další příznaky může patřit například:

  • zvýšená úzkost a nervozita,

  • pocity bezcennosti,

  • narušení pozornosti,

  • odloučení od rodiny,

  • tělesné obtíže a obtíže s trávením, 

  • nedostatek energie,

  • odkládání činností,

  • snížený zájem o sexuální aktivity,

  • úbytek váhy.

Příznaků deprese je tedy celá řada a neexistuje jasný ukazatel, který za vznikem tohoto onemocnění stojí. Často se jedná o kombinaci genetických, biologických a psychologických faktorů. Někteří lidé mohou být náchylní k depresi, a pokud jsou vystaveni obzvláště stresující či traumatické situaci, rozvine se u nich deprese.

Existuje několik typů deprese, a ta o které výše hovoříme, se označuje jako deprese klinická. S depresí se ovšem můžeme setkat také například během truchlení či po porodu. Deprese v těhotenství či po porodu může být pro ženy velmi náročná a dokáže ovlivnit nejen matku, ale i celou rodinu. Je proto potřeba včas vyhledat pomoc a podporu u odborníků.

Kde vyhledat pomoc

Pokud jste se výše uvedených příznacích poznali, máte pocit, že trpíte depresí, necítíte se dobře a chtěli byste tuto situaci změnit, pak se můžete obrátit na odborníka. Deprese je stav, který můžete sami těžko ovlivnit, a odborná pomoc tak může být nezbytná. 

Naši odborníci dokáží depresi diagnostikovat a připraví vám individuální plán léčby, který bude založen na vašich aktuálních obtížích. Neváhejte nás proto kontaktovat, naši specialisté jsou tu pro vás.