Blog

Jak najít anglicky mluvícího terapeuta a co od něj můžete očekávat

Jak najít anglicky mluvícího terapeuta a co od něj můžete očekávat

Vyhledání psychologické pomoci v cizí zemi může být náročný úkol. Pokud máte známé, kteří jsou v České republice cizinci a potřebují pomoci s duševní pohodou, můžete jim zkusit pomoci s hledáním. Připravili jsme pro vás několik tipů, které vám hledání usnadní.

Jak najít anglicky mluvícího terapeuta v České republice:

Online vyhledávání

Nejjednodušší způsob je využití internetové vyhledávače. Stačí zadat: English speaking therapist + Czech Republic + město, ve kterém váš známý nejčastěji přebývá. Pak se pokuste najít toho nejlepšího a nejbližšího, nejlépe prostřednictvím dobrých referencí.

Velké kliniky a zdravotní centra

Za zkoušku rozhodně stojí navštívit kliniky a centra, která nabízejí více různých služeb v angličtině. Tato zařízení jsou často dobře vybavena pro služby expatům a anglicky mluvícím osobám. Pravděpodobně budou mít k dispozici nějaký druh psychologického poradenství.

Osobní doporučení 

Zkuste také požádat o doporučení přátele, kolegy nebo kolegy expaty, kteří již mají s terapií zkušenosti. Osobní doporučení je důležité pro zhodnocení přístupu, profesionality a efektivity terapeuta.

Pokud si chcete hledání urychlit, tak můžete své známé rovnou odkázat na naši kliniku. Náš tým tvoří kvalifikovaní anglicky mluvící terapeuti, kteří vašim přátelům a blízkým pomohou s jakýmkoliv problémem, který je trápí. Nebojte se nás kontaktovat, jsme tu pro vás.

Co očekávat od terapie

Konzultace a psychologická terapie mohou v mnoha ohledech pomoci udržet a obnovit duševní zdraví a s tím samozřejmě i spokojený život. Při návštěvě psychoterapeuta lze očekávat například následující průběh.

Důvěrnost

Psychoterapeutická sezení jsou přísně důvěrná a terapeuti dodržují profesní etiku a právní předpisy, aby ochránili vaše soukromí a osobní údaje. Psychologická praxe nabízí bezpečné prostředí, kde se můžete zcela otevřít.

Úvodní sezení

Během několika prvních sezení terapeut shromáždí informace o minulosti, obavách a cílech pacienta. Na základě získaných informací terapeut navrhne individuální léčebný plán, který nejlépe odpovídá pacientovým potřebám a cílům.

Proces spolupráce

Psychoterapie je proces spolupráce mezi pacientem a terapeutem. Společně budou zkoumat emoce, myšlenky a chování s cílem získat nadhled, rozvíjet strategie zvládání stresových situací a podporovat osobní růst. 

Individuální léčebný plán

Délka a frekvence terapeutických sezení závisí na pacientových individuálních potřebách a léčebném plánu. Terapie se může pohybovat od krátkodobých cílených intervencí až po několikaletou spolupráci

Multikulturní povědomí 

Anglicky mluvící terapeuti jsou často obeznámeni s problémy, kterým čelí jedinci z odlišných kultur. Disponují kulturní citlivostí a dokáží přizpůsobit svůj terapeutický přístup specifickému kulturnímu prostředí.

Ať už pro hledání vhodného anglicky mluvícího psychologa využijete online zdroje, doporučení nebo návštěvy velkých klinik, přejeme vám rychlý a hlavně přínosný výsledek. Nezapomeňte, že vždy můžete využít i naše služby. Pamatujte, že psychoterapie je cesta k osobní pohodě a anglicky mluvící terapeut může vašim blízkým poskytnout potřebnou podporu.