Blog

Jak poznat psychické problémy u dětí?

Jak poznat psychické problémy u dětí?

Děti by měly být plné energie a radosti, ale bohužel i ony se mohou potýkat s psychickými obtížemi. Duševní zdraví je přitom stejně důležité jako zdraví fyzické, a je proto velmi důležité případné obtíže včas rozpoznat a poskytnout dítěti potřebnou podporu a péči. 

Deprese a úzkosti u dětí

Deprese nepostihují pouze dospělé, ale trpí jimi i řada dětí. Projevy přitom mohou být různorodé. Některé děti bývají smutné, ztrácí zájem o věci a aktivity, které je dříve bavily, mohou mít také problémy se spánkem nebo se stravováním. 

 

Častým psychickým problémem u dětí je také úzkost. Může se jednat o separační úzkost, sociální úzkost nebo obecnou úzkostnou poruchu. Úzkosti mohou dětem bránit v běžných každodenních aktivitách a mohou negativně ovlivnit jejich školní výkon, děti trpící úzkostí bývají nervózní, napjaté a obávají se řady různých věcí.

Jak psychické problémy rozpoznat

Identifikovat psychické obtíže u dětí není vždy snadné. Děti mohou své pocity skrývat nebo je neumí vyjádřit slovy. Existuje však několik signálů a příznaků, které byste měli zachytit.

  • změna chování: například ztráta zájmu, podrážděnost nebo úzkost,

  • problémy se spánkem a stravováním,

  • zhoršený výkon ve škole,

  • fyzické příznaky: bolest břicha, bolesti hlavy, nevysvětlitelná únava.

Pokud si všimnete některého z výše uvedených příznaků, je důležité co nejdříve jednat. Snažte se se svým dítětem otevřeně mluvit o jeho pocitech a dejte mu najevo, že jste u něj, máte ho rádi a podporujte ho. 

Kdy vyhledat pomoc terapeuta

Pokud si všimnete, že u vašeho dítěte došlo ke změně chování a máte podezření, že trpí psychickými problémy, je důležité vyhledat odbornou pomoc. Dětský terapeut je profesionál, který se specializuje na práci s dětmi, a může pomoci dítěti vyjádřit jeho pocity a emoce, porozumět jeho problémům a najít způsoby, jak se s nimi vypořádat.

Buďte proto pozorní a věnujte svému dítěti dostatek lásky, podpory a porozumění, protože jeho duševní zdraví je cenné a zaslouží si péči.