Blog

Jak rozpoznat bipolárně afektivní poruchu

Jak rozpoznat bipolárně afektivní poruchu

Bipolárně afektivní porucha (BAP), dříve označovaná jako maniodepresivní porucha, je psychické onemocnění charakterizované cyklickými změnami nálady. Ty zahrnují období deprese a období manie nebo hypomanie, případně klidu. Rozpoznat tuto poruchu bývá klíčové pro zahájení vhodné léčby a poskytnutí zasaženým.

Depresivní fáze

Jednou z hlavních charakteristik bipolární afektivní poruchy je období deprese. Lidé s BAP mohou prožívat smutné nebo beznadějné pocity, ztrátu zájmu nebo radosti, nespavost nebo naopak přehnaný spánek, únavu a sníženou schopnost koncentrace. Tito jedinci mohou mít i myšlenky na smrt nebo sebevraždu.

Manická fáze

Během manické fáze se mohou objevit nadměrná euforie, nadměrná aktivita, rychlý tok myšlenek, snížená potřeba spánku, impulsivní chování a zvýšená úroveň energie. Tito lidé mohou přecenit své schopnosti a podniknout riskantní kroky bez toho, aby dostatečně zvážily následky.

Hypomaniakální fáze

Hypomanie představuje mírnější formu manie, kdy se projevují podobné symptomy, ale jsou méně intenzivní a nevedou k výrazným sociálním nebo pracovním obtížím. Hypomaniakální fázi může být obtížné rozpoznat, protože jedinci v této fázi se často stále chovají zcela běžně a nezpozorujete na nich výkyvy nálad či chování.

Cyklický průběh

Jedním ze znaků bipolární afektivní poruchy je cyklický charakter symptomů. Lidé s touto poruchou procházejí obdobím deprese, hypomanie nebo manie, následovanými obdobím relativní stability. Tyto cykly mohou být krátkodobé (většinou týden) nebo trvat měsíce až roky.

Diagnostika a léčba

Diagnóza bipolární afektivní poruchy vyžaduje podrobnou psychiatrickou evaluaci včetně celkového tělesného vyšetření. K potvrzení pak jsou potřeba dvě na sobě nezávislé a jasně oddělitelné příhody. Následná léčba zahrnuje kombinaci farmakoterapie (léčba léky) a psychoterapie. Stabilizátory nálady a antipsychotika jsou často předepisovány k regulaci náladových stavů. Závažnější případy manické fáze mohou vyžadovat i hospitalizaci.

Pokud máte podezření, že vy nebo někdo blízký může mít bipolární afektivní poruchu, konzultujte s odborníkem na duševní zdraví pro další hodnocení a případnou pomoc. U nás na klinice poskytujeme konzultace i dlouhodobé poradenství. Neváhejte se proto na nás obrátit.