Blog

Rozpoznání a překonání toxických vztahů

Rozpoznání a překonání toxických vztahů

Každodenní komunikace s lidmi má své světlé i stinné stránky. Většinou se všichni snažíme, abychom lidem vycházeli vstříc a navzájem si neubližovali. Ale v určitém okamžiku se může stát, že někomu začneme ustupovat až příliš. Přestaneme brát ohledy na vlastní potřeby a obětujeme vlastní duševní zdraví a pohodu pro někoho jiného. Vztahům, které nepřináší užitek, ať jedné, nebo oběma stranám se říká toxické. Pokusíme se vám poradit, jak je poznáte, a jak se jich můžete zbavit, abyste opět dosáhli osobního štěstí.

Příznaky toxického vztahu

Příznaků toxického vztahu je vícero, objevují se v různých kombinacích a variantách. Hlavním indikátorem je však hlavně to, že se ve vztahu necítíte bezpečně a šťastní.

Manipulace ve vztahu je také jedním z poznávacích znaků, ať už se jedná o nekonečné přesvědčování, snahu o kontrolu a ovládání veškerých společných činností, nebo dokonce emocionální či snad fyzické vydírání.

Objevuje se ponižování, snižování důležitosti druhého a dlouhodobé urážení. Často se opakující a postupně zesilující obviňování vedoucí k pochybnostem o vlastní osobě je také varovným příznakem. Toxicitou přetéká i opakovaná, přehnaná a necitlivá kritika, zejména pokud v sobě nemá žádný přínos a je spíše skrytou formou urážení.

Pokud se partner často uráží a následně vás ignoruje, opět se jedná o formu manipulace, ve které se snaží ve vás vzbudit pocit viny a nutnosti se omluvit. Dalším signálem může být zjevné využívání až zneužívání vašich emocí, citové útoky ve chvílích vaší zranitelnosti a používání vašich citů proti vám. 

Významnou roli v toxickém vztahu tvoří různé způsoby ponižování, ubližování a snižování sebevědomí u nedominantního partnera. Jestliže jste ve vašem vztahu zaznamenali některé z uvedených příkladů, zkuste se více zamyslet, jestli je váš vztah skutečně rovnocenný.

Jak překonat toxický vztah

Toxický partner má jednoznačně v důsledku zničující efekt na svého partnera. Pokud váš vztah identifikujete jako toxický, jsou v zásadě jen dvě rozumné možnosti. Pokusit se s tím něco udělat, nebo vztah ukončit. Rovnou je třeba říci, že změna v takovém vztahu je možná pouze, pokud na ni partner přistoupí. Například si neuvědomuje dopady svého jednání na vaši osobu. Sepište si sami pro sebe, co vám tento vztah přináší a co vám bere. Pokud cítíte, že stojí za záchranu, budete muset jít do otevřené debaty a být připraveni na veškeré možné eventuality.

Během konfrontace si dávejte pozor, zda protistrana nevykazuje místo pochopení a snahy o nápravu naopak známky obviňování, manipulace a hledání chyb pouze u vás. Pokud dojdete ke shodě, že společně budete budovat lepší budoucnost, můžete se obrátit na poradnu, aby vám pomohla. Tak budete mít jistotu, že oba budete mít stejný přístup.

Jestliže však toxický partner nastoupí do útočné pozice, je zřejmě načase tento vztah ukončit. Jasně vyjádřete svůj postoj a fakt, že vztah je o dvou lidech a již v něm nejste šťastni. Pokuste se být co nejvíce v klidu, i pokud protistrana nebude. Buďte připraveni na výhružky, vydírání i tichou ignoraci. Poděkujte za strávený čas a odejděte se vztyčenou hlavou. 

Je samozřejmě v pořádku projít si důležitou fází truchlení, přece jen jste do vztahu investovali nemalé emoce, čas a kus života. Ale až to uděláte, čeká vás už jen lepší budoucnost. A u dalších partnerů si budete rovnou dávat pozor na varovné příznaky.

Nemusíte na to být sami aneb pomoc s toxickým vztahem

Pokud jste se v předchozích případech našli, je velká šance, že i vás postihl toxický vztah. Ať už je to v jeho počátku, nebo je to výsledek mnohaletých ústupku, změn a utrpení, existují cesty, které dokáží pomoci. V první řadě je důležité si přiznat, že opravdu chcete najít řešení. Pak se stačí obrátit na vhodného odborníka. Možná půjde váš vztah ještě zachránit, možná budete muset jít dál. Hlavní je, že jste se rozhodli situaci řešit. Obraťte se na naši kliniku a my pro vás najdeme vhodný způsob pomoci.