Blog

Fakta a mýty o rodinné terapii

Fakta a mýty o rodinné terapii

 
Aktuální lékařské výzkumy ukazují, že naše vztahy a naše emoce jsou velmi úzce spjaty s fyziologickými funkcemi našeho těla, ať už prostřednictvím našeho hormonálního nebo imunitního systému. Systémový přístup integruje biologické a psychosociální aspekty našich nemocí, abychom dosáhli komplexního pohledu na zdravotní problém člověka. To je hlavní myšlenka systémové rodinné terapie.

Systémová rodinná terapie je speciálně indikována v případech jakéhokoli chronického zdravotního stavu, který nelze uspokojivě léčit pouze farmakologickou podporou a/nebo vede k významnému ovlivnění sociálního fungování pacienta. Často se s takovými „podivně se chovajícími“ nemocemi můžeme setkat u dětí, kde je výskyt psychosomatického onemocnění vyšší než u dospělých. V jiných případech nemusí emoční napětí vést k somatickým onemocněním, ale zhmotňuje se v depresích, úzkostech, poruchách příjmu potravy nebo různých emočních poruchách. Rodinná terapie se zaměřuje na celou rodinu včetně dětí. Klientem v těchto případech není jednotlivec nebo pár, ale celá rodina, ať už celá rodina nebo jeden člen absolvuje konzultace.

 

Co byste měli vědět před začátkem rodinné terapie:

Může být užitečné vyvrátit řadu mýtů, které lidé obvykle mají o terapii obecně, a také uvést způsoby, jak je rodinná terapie jedinečná:

1. Terapie není nutně dlouhý a zdlouhavý proces. Typicky,  klient absolvuje rodinnou terapii na 10 až 12 sezení.

2. Zapojení celé rodiny do procesu léčby slouží k urychlení změny, protože každý člen rodiny může přispět svým jedinečným pohledem a pochopením problému (problémů). Rodina často disponuje zdroji a vlivy nezbytnými pro proces léčby jejích členů.

3. Zapojení rodiny do terapie neznamená vinu nikoho. Věřím, že ačkoli se lidé snaží dělat „to, co je nejlepší“, mohou neúmyslně uvíznout ve vzorcích interakce, které vedou k rozvoji symptomů u jednoho nebo více členů rodiny. Cílem terapie je získat v rodině silné stránky a zdroje a uvolnit skryté potenciály, které jsou nějakým způsobem blokovány.

4. Rodinná terapie nutně neznamená zapojení všech členů rodiny do všech sezení. Nejdůležitější čas pro plné zapojení rodiny je v procesu počátečního hodnocení.

5. Dobrým způsobem, jak poprvé zvážit poradenskou pomoc, je pohlížet na to jako na experiment a jednoduše se zavázat k prvnímu zkušebnímu sezení.

6. Nejlepší čas vyhledat pomoc v terapii je dříve, než se z malých problémů stanou větší. Lidé často podceňují vážnost své situace a čekají, až nastanou krize. Může být užitečné, když rodiny dostávají „prohlídky“ na preventivní duševní zdraví, zvláště pokud mají otázku nebo nepohodlí ohledně toho, jak se někomu v rodině daří.

7. Terapie nemusí být přiznáním selhání, ale spíše přijetím toho, jak mohou být lidé na sobě účinně závislí. Nikdo nemůže být mistrem všech řemesel – instalatérství, práva, mechaniky, poradenství, medicíny atd., takže nedává smysl, že hledat pomoc v osobních nebo rodinných problémech je něco, za co se musíte stydět!

 

Rodinná terapie – pro koho je určena?

Pacienti s chronickými onemocněními, která nejsou jasně diagnostikována a/nebo dostatečně nereagují na standardní léčbu. Takové stavy mohou zahrnovat bolestivé syndromy, astma, kožní vyrážky, arteriální hypertenzi, chronický průjem nebo jiné funkční střevní poruchy, poruchy imunity s opakujícími se infekcemi, poruchy dýchání, neurologická onemocnění jako tinnitus nebo tiky, chronické únavové syndromy a další.

 

  • Děti s příznaky deprese, rušivého chování, psychosomatickými poruchy, vykazující špatné studijní výsledky, problémy s docházkou, nereálné obavy
  • Adolescenti vykazující nekontrolovatelné chování, zneužívání návykových látek, poruchy příjmu potravy, školní problémy, sociální izolaci nebo problémy ve vztazích
  • Rodiny, které mají problémy s komunikací nebo procházejí obtížnými přechody, jako je rozvod nebo rozchod, nový sňatek nebo spojení dvou rodin, ztráta nebo nemoc člena rodiny
  • Jedinci, kteří se zajímají o metody k překonání nechtěných vzorců chování, kteří chtějí prozkoumat současný dopad minulých událostí a vztahů nebo kteří hledají růst a obohacení svého života

 

 

Autor: MUDr. Ondřej Masner - Vedoucí lékař a rodinný terapeut PSYMED